വിഭാഗങ്ങള്‍ (ആവശ്യമുള്ളതെടുത്താ മതി കെട്ടോ)

05 August 2012

മോനായിയുടെ യാഗം
മോനായി  ഒരു പഴേ ദോസ്താണു.
വെള്ളമടിയില്ല, പുഹയില്ല, അലമ്പില്ല, ഞങ്ങളൊഴിച്ച് അനാവശ്യ കൂട്ട്കെട്ടില്ല ,  ചുരുക്കത്തിൽ തങ്കപ്പെട്ട ഒരു മാന്യൻ.
ഉൽസവപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവച്ച ജനറേറ്റർ ശബ്ദത്തിൽ ഞാനടക്കം  നിദ്രയിലാറാടുമ്പോൾ ,മോനായി പ്രഭാതങ്ങളിൽ കളസമണിഞ്ഞ് സവാരിയും, അപാര വ്യായാമങ്ങളും ചെയ്ത് ആറു കട്ടയായി.

ജോഗിംങ്ങിനിറങ്ങുന്ന കളേർസിനേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ മയങ്ങി  നാലു ദിവസം പോയി നോക്കിയെങ്കിലും  അഞ്ചാം ദിവസം ഞാൻ  കോലൊടിച്ചിട്ട് സമാധിയായി.

ഫെയറാന്റ് ലൗലി, ഇമാമി, കുട്ടിക്കൂറ എന്നിവ എവിടെക്കണ്ടാലും, ഓണർഷിപ്പ് നോക്കാതെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, പിന്നെ കറുപ്പിനഴക് ഓ ഓ ഓ ഔദ്യോഗിക ഗാനവും ഒഴിച്ചാൽ ആളു തീരെ ഉപദ്രവകാരിയല്ല..

ജോലിക്ക് ജോലി, കാശിനു കാശ്,ജീൻസിനു ജീൻസ്, ടീഷർട്ടിനു ടീഷർട്ട്!
എന്നാലും 100  സി സി ബൈക്കിൽ ഒരു പൂജാഭട്ട് ഇല്ലാതിരുന്നത് അവനെ വിഷാദനിമഗ്മ്നാക്കി.
 ആഴത്തിലുള്ള കൂട്ട പഠനങ്ങൾക്കും, റഫറൻസുകളിൽ നിന്നും ചാറ്റിംങ്ങ്, ഓർക്കുട്ടിംങ്ങ് ( അന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഭ്രൂണം!)എന്നിവയുടെ അപാരസാധ്യതകളേക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും , പിറ്റേ ദിവസ്സം റൂമിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ക്ഷൻ അടിയന്തിരമായി  ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ഉണ്ടായി.

ഷെയറിട്ടാണെങ്കിലും, പുറമ്പോക്ക്ഭൂമി കയ്യേറണപോലെ മോനായി ഒറ്റയ്ക്കങ്ങ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ആഭ്യന്തരകലഹങ്ങൾക്കും,മുട്ടനടിക്കുമവസാനം  അവൻ അസന്നിഗ്ദമായി സിദ്ദാന്തിച്ചു....
" ആരു വേണമെങ്കിലും നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ...... ബട്ട്!!! സിസ്റ്റം തരില്ല, അത് എന്റെയാകുന്നു!!!! "

സംഗതി ശെരിയാണല്ലോ .... !
പല്ല് കടിച്ച് ഞങ്ങൾ പഴേ  കാരംസിലേക്കും,ചീട്ട് കളിയിലേക്കും മടങ്ങിപ്പോയി... കഴുത കളി തന്നെ.

അനന്തരം മോനായി സ്വാമിയായി.
ഓഫീസ് വിട്ട് വന്നാൽ സിസ്റ്റം ഓണാക്കും.